Zadanie 31.

Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
  1. odsunąć komputer od źródła ciepła, nie przygniatać przewodów zasilających komputera i urządzeń peryferyjnych.
  2. zainstalować program antywirusowy, zaktualizować bazy wirusów, włączyć firewall i wykonać aktualizację systemu.
  3. wyczyścić wnętrze jednostki centralnej, nie jeść i nie pić przy komputerze oraz nie podawać swojego hasła innym użytkownikom.
  4. sprawdzić temperaturę podzespołów, podłączyć komputer do zasilacza UPS oraz nie wchodzić na podejrzane strony internetowe.
B