EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08 (Technik informatyk = EE.08 + EE.09 - Formuła 2017 )

Zadanie 1.

Jednostką pojemności elektrycznej jest
 1. wolt (V)
 2. wat (W)
 3. henr (H)
 4. farad (F)

Zadanie 2.

Biernym elementem elektronicznym jest
 1. dioda.
 2. tranzystor.
 3. kondensator.
 4. stabilizator napięcia.

Zadanie 3.

Element elektroniczny oznaczony na schemacie czerwonym kółkiem to
 1. cewka.
 2. fotodioda.
 3. dioda prostownicza.
 4. kondensator elektrolityczny.

Zadanie 4.

Ze schematu umieszczonego w dokumentacji płyty głównej wynika, że jest ona wyposażona
 1. w gniazdo procesora LGA 1151.
 2. w 1 port HDMI oraz 1 port DP.
 3. w 4 porty pamięci DDR4.
 4. w 6 portów SATA.

Zadanie 5.

Podzespołem kompatybilnym z przedstawionym kontrolerem jest
 1. monitor Dell, 27”, 1x DP, 4x USB 3.1, HDMI
 2. pamięć RAM HyperX, DDR3 8GB, 1600MHz, CL10
 3. dysk twardy DELL SAS 3TB 7.2K 6G 3.5IN SAS HDD
 4. karta graficzna NVIDIA 6GB, GDDR5, 192 bit, PCI-Ex16 3.0

Zadanie 6.

Monitor Samsung
Złącza: DisplayPort x1, HDMI x 1, wyjście liniowe audio

Wskaż złącze, którego należy użyć w celu poprawnego podłączenia monitora do jednostki centralnej, wyposażonej w wymagane przez monitor porty.
 1. Złącze 1.
 2. Złącze 2.
 3. Złącze 3.
 4. Złącze 4.

Zadanie 7.

Które narzędzia są stosowane w środowisku graficznym systemów Linux do instalacji oprogramowania?
 1. dxdiag oraz yum
 2. YaST oraz Synaptic
 3. perfmon oraz zypper
 4. Dolphin oraz Aptitude

Zadanie 8.

Aby podczas pracy użytkownika system Windows nie restartował się w związku z instalacją pobranych aktualizacji, należy w Windows Update konfigurować
 1. historię aktualizacji.
 2. kontrolę rodzicielską.
 3. godziny aktywnego użytkowania.
 4. kompilację systemu operacyjnego.

Zadanie 9.

Po zainstalowaniu systemu Linux Ubuntu obok systemu Windows, aby skonfigurować czas wyświetlania menu wyboru systemów, można zmodyfikować plik
 1. /etc/network/interfaces
 2. /etc/default/grub
 3. /var/log/syslog
 4. /etc/boot.ini

Zadanie 10.

Licencja na oprogramowanie systemu bankowości, przeznaczona tylko dla jednego z działających w Polsce banków, powiązana z umową podpisaną z firmą wykonującą oprogramowanie, to licencja
 1. subskrypcyjna.
 2. niewyłączna.
 3. dostępowa.
 4. wyłączna.

Zadanie 11.

Topologia logiczna, której mechanizm działania jest pokazany na przedstawionym schemacie blokowym, to topologia
 1. pierścienia.
 2. rozgłaszania.
 3. gwiazdy rozszerzonej.
 4. przekazywania tokenu.

Zadanie 12.

Którym skrótem na schemacie logicznym sieci jest oznaczany element okablowania strukturalnego określany jako punkt, w którym są zakończone budynkowe kable szkieletowe?
 1. MDF
 2. IDF
 3. CD
 4. TO

Zadanie 13.

Przedstawione narzędzie jest stosowane do
 1. zaciskania złączy BNC.
 2. cięcia włókien światłowodowych.
 3. zdejmowania izolacji okablowania S/FTP.
 4. spawania okablowania miedzianego różnych typów.

Zadanie 14.

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które można wykorzystać w podsieci o adresie IPv4 172.16.0.0/22?
 1. 1022
 2. 1024
 3. 2046
 4. 2048

Zadanie 15.

Który zapis jest formą uproszczoną adresu IPv6: 2020:0dc8:0000:0001:0000:0000:0000:0001 ?
 1. 22:dc8:1:1
 2. 22:dc8::1::1
 3. 2020:0dc8::1
 4. 2020:dc8:0:1::1

Zadanie 16.

Ile bitów należy przejąć z części hosta, aby sieć o adresie IPv4 10.0.10.0/24 można było podzielić na 16 podsieci?
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Zadanie 17.

Z przedstawionego zrzutu wynika, że za pomocą przeglądarki internetowej wykonano pomiar
 1. strat mocy optycznej.
 2. tłumienia kabla miedzianego.
 3. czasu odpowiedzi od wybranego serwera.
 4. liczby transmitowanych pakietów między wybranymi serwerami.

Zadanie 18.

Urządzeniem sieciowym drugiej warstwy modelu OSI, łączącym segmenty sieci oraz dokonującym filtrowania ruchu sieciowego, w którym podłączone sieci mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza, jest
 1. bramka VoIP.
 2. most (bridge).
 3. zapora sieciowa.
 4. wzmacniak (repeater).

Zadanie 19.

Aby w systemie Windows 10 wykonać przedstawioną konfigurację słuchawek w Panelu sterowania, należy użyć apletu
 1. Ekran.
 2. Dźwięk.
 3. Menedżer urządzeń.
 4. Menedżer poświadczeń.

Zadanie 20.

Żywica światłoutwardzalna to materiał eksploatacyjny drukarki
 1. termotransferowej.
 2. stałoatramentowej.
 3. termicznej.
 4. 3D.

Zadanie 21.

Wskaż rodzaj komunikatu stosowanego w komunikacji między agentem SNMP a menedżerem SNMP, który pozwala agentowi na powiadomienie menedżera o ważnych zdarzeniach.
 1. set
 2. get
 3. trap
 4. walk

Zadanie 22.

Program systemu Linux, pozwalający na zebranie w czasie rzeczywistym informacji statystycznych na temat ruchu sieciowego, to
 1. ps
 2. ntop
 3. wget
 4. getmac

Zadanie 23.

Router# 

Wpisanie polecenia configure terminal w przedstawionym interfejsie CLI rutera CISCO spowoduje

 1. wyjście z trybu konfiguracji.
 2. uruchomienie trybu konfiguracji.
 3. ustawienie nazwy interfejsu rutera.
 4. określenie interfejsu wewnętrznego.

Zadanie 24.

Do umocowania nowych radiatorów na układach pamięci karty graficznej, jeżeli stare i niesprawne zostały wymontowane, można użyć
 1. smaru.
 2. filamentu.
 3. alkoholu izopropylowego.
 4. taśmy termoprzewodzącej.

Zadanie 25.

Do organizacji przewodów wewnątrz jednostki centralnej można wykorzystać
 1. śruby.
 2. zworki.
 3. opaski zaciskowe.
 4. podkładki metalowe.

Zadanie 26.

Wskaż polecenie systemu Linux, które służy do wyodrębnienia plików z archiwum wazne_pliki.tar.bz2
 1. tar –xvjf wazne_pliki.tar.bz2
 2. tar –xvzf wazne_pliki.tar.bz2
 3. tar –xvtf wazne_pliki.tar.bz2
 4. tar –xvuf wazne_pliki.tar.bz2

Zadanie 27.

Wskaż narzędzie systemu Windows 10, które zastosowane wraz z historią plików umożliwia odzyskiwanie plików lub folderów osobistych użytkownika.
 1. Kopia zapasowa.
 2. Menedżer zadań.
 3. Harmonogram zadań.
 4. Menedżer poświadczeń.

Zadanie 28.

W komputerze z zainstalowanym systemem Windows 10 nie można uruchomić systemu. Uszkodzeniu uległ główny rekord rozruchowy (MBR). Naprawa usterki bez reinstalacji systemu jest możliwa przy zastosowaniu narzędzia
 1. bootrec.exe
 2. gpedit.msc
 3. boot.ini
 4. wf.msc

Zadanie 29.

/dev/sda:
Timing cached reads: 18246 MB in 2.00 seconds = 9129.63 MB/sec 

Do sprawdzenia przedstawionej wydajności dysku twardego w systemie Linux należy użyć polecenia

 1. hdparm –E /dev/sda
 2. hdparm –T /dev/sda
 3. hdparm –d0 /dev/sda
 4. hdparm –d1 /dev/sda

Zadanie 30.

Przedstawiony program jest wykorzystywany do diagnostyki
 1. pamięci RAM.
 2. płyt głównych.
 3. kart graficznych.
 4. dysków twardych.

Zadanie 31.

Serwisant podczas naprawy sprzętu komputerowego wymienił kartę graficzną oraz zasilacz, zainstalował oraz skonfigurował drukarkę, skonfigurował program Outlook oraz wykonał kopię zapasową zdjęć prywatnych klienta na dysk USB. Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług.
 1. 140,00 zł.
 2. 170,00 zł.
 3. 204,40 zł.
 4. 209,10 zł.

Zadanie 32.

Użycie polecenia sudo ifup eth0 do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux spowoduje
 1. wyświetlenie prędkości łącza sieciowego.
 2. wyświetlenie jego adresu IP.
 3. jego wyłączenie.
 4. jego włączenie.

Zadanie 33.

Do edycji plików konfiguracyjnych w systemie Linux można użyć polecenia
 1. vi
 2. cat
 3. pwd
 4. mkdir

Zadanie 34.

W systemie Windows konfigurację opcji rozruchu systemu umożliwia polecenie
 1. dxdiag
 2. diskpart
 3. charmap
 4. msconfig

Zadanie 35.

[UDZIAL]
path = /home/udzialwritable = yes
create mode = 0770
directory mode = 0770
guest ok = no
valid users = root

Przedstawiony zapis jest umieszczony na końcu pliku smb.conf. W wyniku jego działania podczas konfiguracji usług zainstalowanych w systemie Linux jest

 1. dodanie nowej drukarki sieciowej o nazwie UDZIAL
 2. odebranie użytkownikowi root uprawnień do katalogu /home/udzial
 3. utworzenie udostępnionego udziału dyskowego dla użytkownika root
 4. konfiguracja przestrzeni nazw domenowych serwera DNS w katalogu path

Zadanie 36.

W systemie Linux do wyświetlenia wszystkich grup, do których należy użytkownik egzamin służy polecenie
 1. cat egzamin
 2. who egzamin
 3. users egzamin
 4. groups egzamin

Zadanie 37.

Zmianę hasła użytkownika egzamin w systemie Linux umożliwia polecenie
 1. pwd egzamin
 2. mkdir egzamin
 3. passwd egzamin
 4. shadow egzamin

Zadanie 38.

Poleceniem systemu Windows, które wymusza zmianę hasła po zalogowaniu użytkownika test jest
 1. net user test /logonpasswordchg:yes
 2. net user test /passwordreq:yes
 3. net user test /passwordchg:no
 4. net user test /passwordreq:no

Zadanie 39.

Atrybut SN występujący w pliku schematów core.schema w OpenLDAP oznacza
 1. imię.
 2. państwo.
 3. nazwisko.
 4. organizację.

Zadanie 40.

Protokołem komunikacyjnym warstwy aplikacji wykorzystującym standardowo port 443 jest
 1. DNS
 2. DHCP
 3. SMTP
 4. HTTPS

Zadanie 1.

Wykonaj konwersję liczy dziesiętnej 129(10) na postać binarną.
 1. 1000001(2)
 2. 10000001(2)
 3. 100000001(2)
 4. 1000000001(2)

Zadanie 2.

Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza bramkę logiczną
 1. OR
 2. NOR
 3. AND
 4. NAND

Zadanie 3.

Sygnał sterujący wysyłany przez procesor, umożliwiający zapis do urządzeń wejścia - wyjścia, został na schemacie oznaczony numerem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Zadanie 4.

Który typ portu może być użyty do podłączenia dysku zewnętrznego do laptopa?
 1. AGP
 2. LPT
 3. USB
 4. DMA

Zadanie 5.

Który z wymienionych interfejsów należy wybrać do podłączenia dysku SSD do płyty głównej komputera stacjonarnego, aby uzyskać największą prędkość zapisu i odczytu danych?
 1. ATA
 2. mSATA
 3. PCI Express
 4. SATA Express

Zadanie 6.

Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd oznaczony na rysunku ramką?
 1. Podłączyć monitor do złącza HDMI.
 2. Zainstalować sterownik do karty graficznej.
 3. Usunąć kartę graficzną z Menadżera urządzeń.
 4. Zainstalować dodatek Service Pack systemu operacyjnego Service Pack 1.

Zadanie 7.

Shareware to rodzaj licencji polegającej na
 1. używaniu programu bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń.
 2. bezpłatnym rozprowadzaniu aplikacji bez ujawniania kodu źródłowego.
 3. bezpłatnym rozpowszechnianiu programu na czas testów przed zakupem.
 4. nieograniczonym korzystaniu z programu tylko na jednym urządzeniu.

Zadanie 8.

Flaga ACK wysyłana w ramach protokołu TCP jest wykorzystywana do
 1. oznaczenia wskaźnika ważności pola.
 2. realizacji żądania zakończenia sesji.
 3. potwierdzenia otrzymania danych.
 4. resetowania połączenia.

Zadanie 9.

Za pomocą testów statycznych okablowania można zdiagnozować
 1. przerwy w obwodzie.
 2. zjawisko tłumienia.
 3. różnicę opóźnień.
 4. straty odbiciowe.

Zadanie 10.

Którym symbolem należy opatrzyć sprzęt komputerowy spełniający wymagania prawne umożliwiające jego sprzedaż w Unii Europejskiej?
 1. Symbolem 1.
 2. Symbolem 2.
 3. Symbolem 3.
 4. Symbolem 4.

Zadanie 11.

Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
 1. 9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
 2. 9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
 3. 1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
 4. 4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.

Zadanie 12.

Zgodnie ze standardem EIA/TIA T568B żyły pary odbiorczej skrętki pokryte są materiałem izolacyjnym w kolorze
 1. zielonym i biało-zielonym.
 2. brązowym i biało-brązowym.
 3. niebieskim i niebiesko-białym.
 4. pomarańczowym i pomarańczowo-białym.

Zadanie 13.

ARP (Address Resolution Protocol) jest protokołem umożliwiającym translację
 1. adresów IP na 48-bitowe adresy fizyczne.
 2. nazw domenowych na 32-bitowe adresy IP.
 3. adresów fizycznych na 32-bitowe adresy IP.
 4. nazw domenowych na 48-bitowe adresy fizyczne.

Zadanie 14.

Którym urządzeniem sieciowym należy zastąpić koncentrator, aby podzielić sieć LAN na cztery oddzielne domeny kolizji?
 1. Ruterem.
 2. Mostem.
 3. Przełącznikiem.
 4. Regeneratorem.

Zadanie 15.

Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane w celu
 1. regeneracji sygnału.
 2. rozdziału domen kolizji.
 3. monitorowania ruchu na porcie LAN
 4. dostarczenia zasilania po kablu U/UTP

Zadanie 16.

Do jakiego rodzaju kabli należy zastosować narzędzie przedstawione na zdjęciu?
 1. Kabli U/UTP.
 2. Kabli koncentrycznych.
 3. Światłowodowych jednomodowych.
 4. Światłowodowych wielomodowych.

Zadanie 17.

Przedstawiony na rysunku wtyk należy zastosować do zakańczania kabli kategorii
 1. 3
 2. 5
 3. 5a
 4. 6

Zadanie 18.

Którym akronimem jest oznaczony przenik zbliżny skrętki teleinformatycznej?
 1. FEXT
 2. NEXT
 3. AFEXT
 4. ANEXT

Zadanie 19.

Do sprawdzenia mapy połączeń kabla U/UTP Cat. 5e w okablowaniu strukturalnym należy użyć
 1. woltomierza.
 2. testera okablowania.
 3. reflektometru optycznego OTDR.
 4. analizatora protokołów sieciowych.

Zadanie 20.

Wskaż adres rozgłoszeniowy dla podsieci 86.10.20.64/26
 1. 86.10.20.63
 2. 86.10.20.64
 3. 86.10.20.127
 4. 86.10.20.128

Zadanie 21.

Wskaż prefiks identyfikujący adresy typu globalnego w protokole IPv6
 1. 2::/3
 2. 20::/3
 3. 200::/3
 4. 2000::/3

Zadanie 22.

Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na 8 podsieci. Wskaż maskę dla nowych podsieci?
 1. 255.255.255.128
 2. 255.255.255.192
 3. 255.255.255.224
 4. 255.255.255.240

Zadanie 23.

Wskaż najlepszą trasę sumaryczną dla podsieci IPv4:
10.10.168.0/23
10.10.170.0/23
10.10.172.0/23
10.10.174.0/24
 1. 10.10.160.0/21
 2. 10.10.168.0/16
 3. 10.10.168.0/21
 4. 10.10.168.0/22

Zadanie 24.

Którego parametru polecenia ping należy użyć, by uzyskać efekt przedstawiony na zrzucie ekranu
 1. –l 1000
 2. –i 1000
 3. –f 1000
 4. –n 1000

Zadanie 25.

Który protokół należy skonfigurować w przełączniku sieciowym, aby zapobiec zjawisku broadcast storm?
 1. VTP
 2. GVRP
 3. RSTP
 4. MDIX

Zadanie 26.

Który protokół rutingu dynamicznego został zaprojektowany jako protokół bramy zewnętrznej służący do łączenia ze sobą różnych dostawców usług internetowych?
 1. BGP
 2. RIPng
 3. IS - IS
 4. EIGRP

Zadanie 27.

Która trasa jest oznaczona literą R w tablicy rutingu?
 1. Trasa statyczna.
 2. Trasa otrzymana przez protokół RIP.
 3. Trasa otrzymana przez protokół OSPF.
 4. Sieć bezpośrednio przyłączona do rutera.

Zadanie 28.

Które peryferyjne urządzenie komputerowe jest stosowane do wycinania, drukowania i frezowania?
 1. Ploter.
 2. Skaner.
 3. Drukarka.
 4. Wizualizer.

Zadanie 29.

W jakim celu należy uaktywnić w przełączniku funkcję RMON (Remote Network Monitoring)?
 1. Ograniczania rozsyłania transmisji rozgłoszeniowych.
 2. Automatycznego uczenia się i przydzielania VLAN’ów.
 3. Automatycznego wykrywania rodzaju podłączonego do portu kabla.
 4. Obsługi zaawansowanych standardów monitorowania i raportowania.

Zadanie 30.

Którym akronimem jest oznaczony program do sporządzania graficznych wykresów ruchu, który odbywa się na interfejsach urządzeń sieciowych?
 1. CDP
 2. ICMP
 3. SMTP
 4. MRTG

Zadanie 31.

Przełącznikowi warstwy drugiej adres IP jest nadawany w celu
 1. uzyskania zdalnego dostępu.
 2. ograniczania pasma na portach.
 3. konfiguracji domeny rozgłoszeniowej.
 4. skonfigurowania portu bezpieczeństwa.

Zadanie 32.

Sieć VLAN można skonfigurować na
 1. moście.
 2. przełączniku.
 3. regeneratorze.
 4. koncentratorze.

Zadanie 33.

Którą usługę należy uruchomić na ruterze, aby każda stacja robocza miała możliwość wymiany pakietów z siecią Internet w przypadku gdy do dyspozycji jest 5 adresów publicznych i aż 18 stacji roboczych?
 1. WWW
 2. FTP
 3. VPN
 4. NAT

Zadanie 34.

Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?
 1. IP
 2. FTP
 3. DNS
 4. HTTP

Zadanie 35.

Który rodzaj kopii bezpieczeństwa należy zastosować w celu archiwizacji wszystkich danych, niezależnie od czasu kiedy były archiwizowane po raz ostatni?
 1. Pełną.
 2. Różnicową.
 3. Przyrostową.
 4. Porównującą.