EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08 (Technik informatyk = EE.08 + EE.09 - Formuła 2017 )

Zadanie 1.

Stosunek ładunku zgromadzonego na przewodniku do potenciału tego przewodnika określa jego
 1. moc.
 2. rezystancję.
 3. indukcyjność.
 4. pojemność elektryczną.

Zadanie 2.

Czynnym elementem elektronicznym jest
 1. cewka.
 2. rezystor.
 3. tranzystor.
 4. kondensator.

Zadanie 3.

Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.
 1. Rejestr szeregowy.
 2. Rezonator kwarcowy.
 3. Przerzutnik synchroniczny.
 4. Zasilacz transformatorowy.

Zadanie 4.

Na schemacie płyty głównej, znajdującym się w dokumentacji laptopa, numerami 8 i 9 oznaczono złącza
 1. M.2
 2. USB 3.0
 3. Serial ATA
 4. cyfrowe audio

Zadanie 5.

Przedstawiona karta przechwytująca wideo będzie współpracowała z płytą główną wyposażoną w port
 1. AGP
 2. PCI-e
 3. 1-Wire
 4. eSATA

Zadanie 6.

Podczas instalacji systemu Windows, tuż po uruchomieniu instalatora w trybie graficznym, możliwe jest uruchomienie Wiersza poleceń (konsoli) za pomocą kombinacji przycisków
 1. ALT + F4
 2. CTRL + Z
 3. SHIFT + F10
 4. CTRL + SHIFT

Zadanie 7.

Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie
 1. taryfowe.
 2. przewodowe.
 3. bezprzewodowe.
 4. szerokopasmowe.

Zadanie 8.

Licencja dostępowa w systemie Windows Server, umożliwiająca użytkownikom stacji roboczych korzystanie z usług serwera to licencja
 1. BOX
 2. CAL
 3. OEM
 4. MOLP

Zadanie 9.

Cechą charakterystyczną topologii gwiazdy jest
 1. małe zużycie kabla.
 2. centralne zarządzanie siecią.
 3. trudna lokalizacja uszkodzeń.
 4. blokada sieci w wyniku awarii terminala.

Zadanie 10.

Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto
 1. 7 budynkowych punktów dystrybucyjnych.
 2. 2 kampusowe punkty dystrybucyjne.
 3. 4 kondygnacyjne punkty dostępowe.
 4. 9 gniazd telekomunikacyjnych.

Zadanie 11.

Co można powiedzieć o budowie skrętki S/FTP?
 1. Każda para przewodów jest foliowana i dodatkowo całość w ekranie z siatki.
 2. Każda para przewodów jest w osobnym ekranie z folii, całość jest nieekranowana.
 3. Każda para przewodów jest foliowana i dodatkowo całość w ekranie z folii i siatki.
 4. Każda para przewodów jest w osobnym ekranie z folii i dodatkowo całość w ekranie z folii.

Zadanie 12.

Przedstawione narzędzie jest stosowane do
 1. lokalizacji uszkodzeń włókien światłowodowych.
 2. spawania przewodów światłowodowych.
 3. zdejmowania izolacji okablowania.
 4. zaciskania wtyków RJ11 i RJ45.

Zadanie 13.

Testowanie okablowania strukturalnego światłowodowe można wykonać za pomocą
 1. sondy logicznej.
 2. stacji lutowniczej.
 3. odsysacza próżniowego.
 4. reflektometru optycznego.

Zadanie 14.

Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest
 1. 192.168.255.255
 2. 192.168.255.254
 3. 192.168.15.255
 4. 192.168.15.254

Zadanie 15.

W adresacji IPv6 adres ff00::/8 określa
 1. adres nieokreślony.
 2. pulę adresów testowej sieci 6bone.
 3. adres wskazujący na lokalnego hosta.
 4. pulę adresów używanych do komunikacji multicast.

Zadanie 16.

Wskaż maksymalną liczbę adresów hostów, którą można użyć w każdej z 8 równych podsieci, wydzielonych z sieci komputerowej o adresie 10.10.10.0/24.
 1. 14
 2. 16
 3. 30
 4. 62

Zadanie 17.

Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania
 1. netstat -r
 2. route change
 3. ipconfig /all
 4. traceroute -src

Zadanie 18.

Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest
 1. modem
 2. terminator
 3. przełącznik
 4. wzmacniak

Zadanie 19.

Gniazdo tablicy interaktywnej jest oznaczone za pomocą przedstawionego symbolu. Którego zlącza należy użyć do podłączenia tablicy do komputera?
 1. HDMI
 2. USB A-A
 3. FireWire
 4. D-SUB VGA

Zadanie 20.

Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcje
 1. Menedżer zadań.
 2. Właściwości drukarki.
 3. Preferencje drukowania.
 4. Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Zadanie 21.

Wskaż czynność konserwacyjną, którą należy wykonać, jeśli na wydruku drukarki atramentowej widoczne są smugi, kolory wydruku są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów.
 1. Wymiana taśmy barwiącej.
 2. Kalibrowanie przesuwu papieru.
 3. Czyszczenie głowicy drukującej.
 4. Aktualizacja oprogramowania drukarki.

Zadanie 22.

Przedstawione narzędzie służące do monitorowania sieci LAN to
 1. konfigurator IP.
 2. skaner portów.
 3. zapora sieciowa.
 4. konfigurator sieci.

Zadanie 23.

Do sprawdzenia stanu podłączonego kabla i zdiagnozowania odległości od miejsca awarii sieci należy wykorzystać funkcję przełącznika oznaczoną numerem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Zadanie 24.

Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem
 1. 4
 2. 3
 3. 2
 4. 1

Zadanie 25.

Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć
 1. smaru.
 2. żywicy.
 3. izopropanolu.
 4. oleju wazelinowego.

Zadanie 26.

Matę antystatyczną i opaskę stosuje się podczas montażu podzespołu w celu
 1. ułatwienia jego naprawy.
 2. poprawy higieny serwisanta.
 3. oczyszczenia jego zabrudzeń.
 4. neutralizacji ładunków elektrostatycznych.

Zadanie 27.

W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
 1. zerowania.
 2. mapowania.
 3. oczyszczania.
 4. defragmentacji.

Zadanie 28.

/dev/sda:
Timing cached reads: 18100 MB in 2.00 seconds = 9056.95 MB/sec

Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki

 1. karty graficznej.
 2. dysku twardego.
 3. karty sieciowej.
 4. pamięci RAM.

Zadanie 29.

Do identyfikacji rozmiaru wolnej i zajętej pamięci fizycznej w systemie Linux można użyć polecenia
 1. cat /proc/meminfo
 2. lspci | grep -i raid
 3. dmidecode -t baseboard
 4. tail -n 10 /var/log/messages

Zadanie 30.

Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto.
 1. 160,00 zł
 2. 196,80 zł
 3. 215,00 zł
 4. 264,45 zł

Zadanie 31.

System Linux Ubuntu zainstalowano na dysku obok systemu Windows. Aby skonfigurować kolejność uruchamianych systemów operacyjnych, należy zmodyfikować zawartość
 1. /etc/grub.
 2. /etc/inittab
 3. boot.ini
 4. bcdedit

Zadanie 32.

Użycie polecenia ipconfig /renew podczas konfiguracji interfejsów sieciowych spowoduje
 1. wyświetlenie identyfikatora klasy DHCP dla kart sieciowych.
 2. wyczyszczenie bufora programu rozpoznającego DNS.
 3. odnowienie wszystkich dzierżaw adresów IP z DHCP.
 4. zwolnienie wszystkich dzierżaw adresów IP z DHCP.

Zadanie 33.

Do harmonogramowania zadań w systemie Linux służy polecenie
 1. top ray
 2. cron
 3. shred
 4. taskschd

Zadanie 34.

Wykonanie polecenia dxdiag w systemie Windows umożliwi
 1. wykonanie konfiguracji klawiatury, aby spełniała wymagania języka polskiego.
 2. uruchomienie maszyny wirtualnej z zainstalowanym systemem Windows 10.
 3. wykonanie kompresji wskazanych na dysku twardym danych.
 4. uruchomienie narzędzia diagnostycznego DirectX.

Zadanie 35.

AppLocker to narzędzie w systemach Windows Server służące do
 1. szyfrowania partycji systemowej, z wyjątkiem partycji rozruchowej.
 2. nadawania uprawnień do plików i katalogów zawierających dane użytkownika.
 3. tworzenia reguł kontrolujących uruchamianie aplikacji dla użytkowników lub grup.
 4. zarządzania partycjami dysków twardych przy użyciu interpretera poleceń PowerShell.

Zadanie 36.

W systemie serwerowym Windows widoczny jest zakres adresów IPv4. Wskazana ikona znajdująca się przy jego nazwie oznacza, że
 1. zakres ten jest aktywny.
 2. zakres ten jest nieaktywny.
 3. pula adresów w tym zakresie jest wyczerpana w 100%.
 4. pula adresów w tym zakresie jest wyczerpana na poziomie bliskim 100%.

Zadanie 37.

Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownika.
 1. whoami
 2. users
 3. who
 4. id

Zadanie 38.

Za pomocą którego polecenia systemu Linux możliwa jest zmiana domyślnej powłoki użytkownika egzamin na sh
 1. usermod -s /bin/sh egzamin
 2. vi /etc/passwd -sh egzamin
 3. chmod egzamin /etc/shadow sh
 4. groupmod /users/egzamin /bin/sh

Zadanie 39.

Narzędziem usług katalogowych w systemach z rodziny Windows Server, służącym do przekierowania komputerów do jednostki organizacyjnej określonej przez administratora, jest polecenie
 1. dsrm
 2. dcdiag
 3. redircmp
 4. redirusr

Zadanie 40.

Po zainstalowaniu programu VNC wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego
 1. adres rozgłoszeniowy.
 2. bramę domyślną.
 3. adres MAC.
 4. adres IP.

EE.08-01-21.01-SG

Arkusz EE.08-01-20.06-SG

Zadanie 1.

Wskaż rysunek przedstawiający symbol bramki logicznej NOT.
Zadanie 2.

Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Zadanie 3.

Wskaż poprawną kolejność czynności prowadzących do zamontowania procesora w gnieździe LGA na nowej płycie głównej, odłączonej od źródła zasilania.
 1. 5, 2, 3, 4, 1, 6, 7
 2. 5, 6, 1, 7, 2, 3, 4
 3. 5, 7, 6, 1, 4, 3, 2
 4. 5, 1, 7, 3, 6, 2, 4

Zadanie 4.

W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów
 1. Shutter lub J-Pilot
 2. Pocket lub Dolphin
 3. Synaptic lub YaST
 4. Chromium lub XyGrib

Zadanie 5.

Do wykonania nienadzorowanej instalacji w systemie Windows należy przygotować plik odpowiedzi o nazwie
 1. modprobe.conf
 2. unattend.txt
 3. pagefile.sys
 4. boot.ini

Zadanie 6.

Po zainstalowaniu systemu Linux użytkownik chce przeprowadzić konfigurację karty sieciowej poprzez wpisanie ustawień konfiguracyjnych sieci. Jest to możliwe przez edycję pliku
 1. /etc/profile
 2. /etc/shadow
 3. /etc/network/interfaces
 4. /etc/resolv.configuration

Zadanie 7.

Licencja programu komputerowego rozpowszechnianego za darmo z ograniczoną przez producenta funkcjonalnością w stosunku do pełnej, płatnej wersji, gdzie po okresie 30 dni pojawiają się reklamy oraz przypomnienia o konieczności zarejestrowania się, nosi nazwę
 1. OEM
 2. adware
 3. liteware
 4. GNU-GPL

Zadanie 8.

 • jedna transmisja w danym momencie
 • wszystkie urządzenia podłączone do sieci nasłuchują podczas transmisji i odbierają jedynie pakiety zaadresowane do nich
 • trudno zlokalizować uszkodzenie kabla
 • sieć może przestać działać po uszkodzeniu kabla głównego w dowolnym punkcie
Cechy której topologii fizycznej sieci zostały opisane w ramce?
 1. Rozgłaszania.
 2. Magistrali.
 3. Gwiazdy.
 4. Siatki.

Zadanie 9.

Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel
 1. szeregowy.
 2. światłowodowy.
 3. ethernetowy prosty.
 4. ethernetowy krosowany.

Zadanie 10.

Zastosowanie skrętki kategorii 6 (CAT 6) o długości 20 metrów w sieci LAN wskazuje na jej maksymalną przepustowość równą
 1. 10 Gb/s
 2. 10 Mb/s
 3. 100 Gb/s
 4. 100 Mb/s

Zadanie 11.

Wskaż protokół warstwy aplikacji służący do odbierania poczty elektronicznej, który w pierwszej fazie pobiera nagłówki wiadomości, a pobranie ich treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu maila.
 1. IMAP
 2. SNMP
 3. MIME
 4. FTAM

Zadanie 12.

Do podłączenia (zaszycia) kabla w module Keystone należy wykorzystać
 1. praskę ręczną.
 2. bit imbusowy.
 3. wkrętak typu Torx.
 4. narzędzie uderzeniowe.

Zadanie 13.

Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.160.0/21 jest
 1. 192.168.7.255
 2. 192.168.160.254
 3. 192.168.167.255
 4. 192.168.255.254

Zadanie 14.

W adresacji IPv6 zastosowanie podwójnego dwukropka jest wykorzystywane do
 1. jednorazowego zastąpienia jednego bloku jedynek.
 2. wielokrotnego zastąpienia dowolnych bloków jedynek.
 3. wielokrotnego zastąpienia dowolnych bloków zer odseparowanych blokiem jedynek.
 4. jednorazowego zastąpienia jednego lub kolejno ułożonych po sobie bloków złożonych wyłącznie z zer.

Zadanie 15.

ping ………… 192.168.11.3

Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?
 1. –i 3
 2. –c 9
 3. –a 81
 4. –s 75

Zadanie 16.

Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka
 1. igłowa.
 2. laserowa.
 3. atramentowa.
 4. termotransferowa.

Zadanie 17.

Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie
 1. USB.
 2. Ethernet.
 3. FireWire.
 4. Centronics.

Zadanie 18.

W systemie Windows Professional do konfiguracji czasu dostępności drukarki należy wykorzystać zakładkę
 1. Zaawansowane we Właściwościach drukarki.
 2. Zabezpieczenia we Właściwościach drukarki.
 3. Konfiguracja w Preferencjach drukowania.
 4. Ustawienia w Preferencjach drukowania.

Zadanie 19.

Podstawową czynnością eksploatacyjną drukarki igłowej jest wymiana pojemnika
 1. z atramentem.
 2. z tonerem.
 3. z fluidem.
 4. z taśmą.

Zadanie 20.

W systemie Linux do monitorowania pracy sieci, urządzeń sieciowych oraz serwerów można wykorzystać program
 1. Nagios
 2. Brasero
 3. Dolphin
 4. Shotwell

Zadanie 21.

Switch>

Która z czynności jest możliwa do wykonania podczas konfiguracji przełącznika CISCO w interfejsie CLI, bez przechodzenia w tryb uprzywilejowany, na poziomie dostępu widocznym w ramce?

 1. Zmiana nazwy systemowej.
 2. Wyświetlenie tablicy ARP.
 3. Określanie haseł dostępu.
 4. Tworzenie sieci VLAN.

Zadanie 22.

Aby ukryć identyfikator sieci bezprzewodowej, należy w ruterze zmienić jego konfigurację w polu oznaczonym numerem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Zadanie 23.

Konfiguracja rutingu statycznego na ruterze polega na
 1. zdefiniowaniu adresu IP serwera DNS przekazywanego przez serwer DHCP.
 2. przesyłaniu kopii danych z wybranych portów rutera na wskazany port docelowy.
 3. zarządzaniu jakością usług poprzez określenie priorytetu transmisji dla każdego z portów urządzenia.
 4. wskazaniu adresu sieci docelowej wraz z jej maską oraz podaniu adresu lub interfejsu do przesłania danych do zadanej sieci.

Zadanie 24.

Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.
Zadanie 25.

Do naprawy zasilacza laptopa polegającejna wymianie kondensatorów należy zastosować
 1. chwytak próżniowy.
 2. tester płyt głównych.
 3. lutownicę z cyną i kalafonią.
 4. tester okablowania sieciowego.

Zadanie 26.

Aby wyodrębnić dane zawarte w archiwum o nazwie dane.tar, użytkownik pracujący w systemie Linux powinien użyć polecenia
 1. gzip –r dane.tar
 2. tar –cvf dane.tar
 3. tar –xvf dane.tar
 4. gunzip –r dane.tar

Zadanie 27.

Na wydrukach drukarki laserowej można zaobserwować podłużne pasma oraz powtarzające się artefakty. Możliwą przyczyną złej jakości wydruku jest usterka
 1. taśmy barwiącej.
 2. układu zliczającego.
 3. głowicy drukującej.
 4. bębna światłoczułego.

Zadanie 28.

Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
 1. karty graficznej.
 2. dysku twardego.
 3. karty sieciowej.
 4. pamięci RAM.

Zadanie 29.

System operacyjny został zaatakowany przez oprogramowanie szpiegujące. Po usunięciu usterek, aby uniknąć kolejnego ataku, zaleca się
 1. wykonanie defragmentacji dysku.
 2. ustawienie czyszczenia pamięci podręcznej.
 3. zainstalowanie oprogramowania antyspyware.
 4. utworzenie dwóch partycji na dysku twardym.

Zadanie 30.

Wskaż należność brutto za wykonanie wymienionych w tabeli czynności serwisowych, jeśli koszt jednej roboczogodziny wynosi 120,00zł netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%.
 1. 231,00 zł
 2. 300,00 zł
 3. 369,00 zł
 4. 480,00 zł

Zadanie 31.

Aby po uruchomieniu systemu Windows automatycznie włączał się program Kalkulator, należy wykonać konfigurację
 1. pliku wymiany.
 2. funkcji Snap i Peak.
 3. pulpitu systemowego.
 4. harmonogramu zadań.

Zadanie 32.

Do sprawdzenia przedstawionej konfiguracji interfejsów sieciowych w systemie Linux użyto polecenia
 1. ping
 2. ip route
 3. ifconfig
 4. ip addr down

Zadanie 33.

Wskaż polecenie systemu Linux służące do sprawdzenia, w którym katalogu znajduje się użytkownik.
 1. cls
 2. pwd
 3. path
 4. mkdir