O egzaminach pisemnych

Egzamin pisemny to test składający się z 40 pytań (4 opcje, jednokrotnego wyboru), który należy rozwiązać w ciągu 60 minut. Aby zdać egzamin trzeba odpowiedzieć poprawnie na minimum 20 pytań.
Zadania podzielone są tematycznie na:
  • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  • Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
  • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
  • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
  • Administrowanie systemami operacyjnymi
zgodnie z podstawą programową.
Według wersji arkusza (rok, sesja)
ORAZ
przedmiotowo, na:
  • UTK - Technika komputerowa
  • SO - Systemy operacyjne
  • SK - Sieci komputerowe
Etykiety są zachowane z blogów E.12. i E.13. i dodane są nowe np. Elektronika.