Zadanie 1.

Układy sekwencyjne zbudowane z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D, służące do przechowywania danych, to:
A. bramki,
B. kodery,
C. rejestry,
D. dekodery.
C.