Zadanie 2.

Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem
A