Zadanie 11.

Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
  1. FDDI
  2. ICMP
  3. IMAP
  4. SMTP
B