Zadanie 12.

Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
  1. modemu analogowego.
  2. mostka sieciowego.
  3. repetera sygnału.
  4. bramki VoIP.
D