Zadanie 18.

Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
  1. warstwę fosforową.
  2. warstwę dielektryka.
  3. elektrody adresujące.
  4. elektrody wyświetlacza.
C