Zadanie 17.

Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
  1. ping
  2. tracert
  3. netstat
  4. iproute
B