Zadanie 20.

Pierwszą czynnością niezbędną do zabezpieczenia rutera przed dostępem do jego panelu konfiguracyjnego przez osoby niepowołane jest
  1. włączenie filtrowania adresów MAC.
  2. włączenie szyfrowania kluczem WEP.
  3. zmiana domyślnej nazwy sieci (SSID) na unikatową.
  4. zmiana nazwy login i hasła wbudowanego konta administratora.
D