Zadanie 21.

Aby wyczyścić z kurzu wnętrze obudowy drukarki fotograficznej, należy użyć
  1. sprężonego powietrza w pojemniku z wydłużoną rurką.
  2. szczotki z twardym włosiem.
  3. opaski antystatycznej.
  4. środka smarującego.
A