Zadanie 22.

Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że
  1. czas między wysyłaniem kolejnych komunikatów o poprawnej pracy urządzenia wynosi 3 sekundy.
  2. maksymalny czas krążenia w sieci komunikatów protokołu BPDU wynosi 20 sekund.
  3. minimalny czas krążenia w sieci komunikatów protokołu BPDU wynosi 25 sekund.
  4. maksymalny czas pomiędzy zmianami statusu łącza wynosi 5 sekund.
A