Zadanie 24.

Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
  1. Client – to – Site
  2. Site – to – Site
  3. Gateway
  4. L2TP
B