Zadanie 25.

Przedstawione narzędzie może być wykorzystane do
  1. podgrzania i zamontowania elementu elektronicznego.
  2. sprawdzenia długości badanego kabla sieciowego.
  3. pomiaru wartości napięcia w zasilaczu.
  4. utrzymania drukarki w czystości.
C