Zadanie 27.

Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.
  1. 1 długi, 1 krótki.
  2. 1 długi, 2 krótkie.
  3. 1 długi, 5 krótkich.
  4. 1 długi, 9 krótkich.
B