Zadanie 26.

Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
  1. arj
  2. tar
  3. gzip
  4. shar
C