Zadanie 35.

W systemie Linux polecenie touch służy do
  1. utworzenia pliku lub zmiany daty modyfikacji lub daty ostatniego dostępu.
  2. obliczenia liczby wierszy, słów i znaków w pliku.
  3. wyszukania podanego wzorca w tekście pliku.
  4. przeniesienia lub zmiany nazwy pliku.
A