Zadanie 36.

Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
  1. DNS
  2. NAT
  3. RRAS
  4. DHCP
D