Zadanie 38.

Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
  1. SCP w systemie Windows.
  2. terminalowej w systemie Linux.
  3. pulpitu zdalnego w systemie Windows.
  4. poczty elektronicznej w systemie Linux.
C