Zadanie 37.

net accounts /MINPWLEN:11
Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
  1. maksymalnej liczby dni ważności konta.
  2. minimalnej liczby znaków w hasłach użytkowników.
  3. maksymalnej liczby dni między zmianami haseł użytkowników.
  4. minimalnej liczby minut, przez które użytkownik może być zalogowany.
B