Zadanie 6.

Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
  1. cron i mount
  2. defrag i YaST
  3. apt-get i zypper
  4. aptitude i amarok
C