Zadanie 7.

Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy:
A. skonfigurować urządzenie mobilne przez przeglądarkę,
B. połączyć urządzenia kablem krosowym,
C. utworzyć sieć WAN dla urządzeń,
D. wykonać parowanie urządzeń.
D