Zadanie 9.

Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią
  1. ad-hoc.
  2. magistrali.
  3. pierścienia.
  4. CSMA/CD.
A