Zadanie 8.

Która licencja ma charakter grupowy oraz umożliwia instytucjom komercyjnym lub organizacjom edukacyjnym, państwowym, charytatywnym zakup na korzystnych warunkach większej liczby oprogramowania firmy Microsoft?
  1. MPL
  2. OEM
  3. APSL
  4. MOLP
D