Zadanie 13.

Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
B