Zadanie 14.

Za pomocą programu Acrylic Wi-Fi Home wykonano test, którego wyniki przedstawiono na zrzucie. Na ich podstawie można stwierdzić, że dostępna sieć bezprzewodowa
  1. jest nieszyfrowana.
  2. korzysta z kanałów 10 ÷ 12.
  3. ma bardzo dobrą jakość sygnału.
  4. osiąga maksymalną szybkość transferu 72 Mbps.
A