Zadanie 15.

Który adres IP należy do klasy A?
  1. 239.0.255.15
  2. 217.12.45.1
  3. 129.10.0.17
  4. 125.11.0.7
D