Zadanie 16.

Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
  1. 91.255.255.255
  2. 88.255.255.255
  3. 91.89.255.255
  4. 88.89.255.255
A